Com funciona?

Ékratos és una plataforma de participació que permet realitzar enquestes sobre qualsevol assumpte de la vida municipal o entitat, obtenint la informació de manera gràfica i rebent valuosos suggeriments de millora.

REGISTRE DE CENS

El cens de votants es pot formar a partir de la base de dades de membres d’una organització, o bé per la inscripció prèvia en el cens de votants. Per efectuar el vot virtual és necessari disposar del correu electrònic del votant.

En el cas d’administracions, es recomana la creació d’un registre de votants on cada persona aporta el seu correu electrònic on li han de ser trameses les peticions de votació.

cens
votacions

VOTACIONS I CONSULTES

La plataforma Ékratos permet la celebració de votacions singulars amb una pregunta i les corresponents opcions de resposta, com també qüestionaris amb diverses preguntes i respostes que fomentin la participació ciutadana.

També permet la recollida de signatures per a iniciatives ciutadanes.

La plataforma ha estat dissenyada per a seguir els aspectes legals de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

RESULTATS

Els resultats poden ser desagregats estadísticament d’acord amb les dades que siguin aportades amb el cens de votants: gènere, àmbits territorials, grups d’edat, etc.

resultats

USUARIS

entitat

ROL ENTITAT

L’usuari “entitat” és qui controla la plataforma de vot. Pot crear tantes votacions o consultes com desitgi, carregar el cens de votants, i autoritzar usuaris amb diferents perfils.

interventor

ROL INTERVENTOR

L’usuari “interventor”, creat per l’entitat, és autoritzat a observar el procés de votació i veure els resultats a partir del moment que s’obre l’urna electrònica, així com les dades estadístiques que se’n desprenguin.

votant

ROL VOTANT

Els usuaris “votants” són aquells que podran accedir a la plataforma per exercir el vot, ja sigui virtualment a través de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil, o bé presencialment en les meses de votació que es disposin en el procés participatiu, si així ho decideix l’entitat convocant.