Seguretat i tecnologia

La plataforma Ékratos disposa dels sistemes més avançats de seguretat digital, basats en encriptació de dades i anonimat dels votants.

Ékratos utilitza la tecnologia idCAT homologada pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, pel control del cens d’electors així com una doble validació de perfil (token) electrònic de votant (binomi correu electrònic-SMS).

El procés d’inscripció és senzill i el vot es pot realitzar des de qualsevol dispositiu connectat a Internet mitjançant un navegador.

certificació

ALLOTJAMENT I ESCALABILITAT DEL SERVEI

La plataforma Ékratos utilitza tecnologia virtualitzada en el núvol que ofereix la potència i l’escalabilitat necessàries en cada moment.

SEGURETAT

Més enllà del sistema de validació del cens de votants, Ékratos disposa de la tecnologia més avançada en quant a seguretat digital per a la integritat de les dades. Disposa també d’infraestructura de telecomunicacions.  sistemes de redundància i balanceig de càrrega dinàmica que proporcionen elasticitat i alta disponibilitat al procés participatiu.

seguretat
certificat

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT I SEGURETAT INDEPENDENT

Garantim la fiabilitat i integritat del procés i les seves dades emprant les eines habituals de mercat.

ENCRIPTACIÓ DE DADES I ANONIMAT GARANTIT

Mitjançant sistemes d’encriptació https que utilitzen certificats digitals, qualsevol navegador d’Internet estàndard proporcionarà el mitja per procedir a la votació.

encriptat
legal

ASPECTES LEGALS

La plataforma reuneix tots els requisits legals que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la Llei de Consultes Populars No Referendàries i Participació Ciutadana i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI).