Com funciona?

Ékratos és una plataforma de participació que permet realitzar enquestes sobre qualsevol assumpte de la vida municipal o entitat, obtenint la informació de manera gràfica i rebent valuosos suggeriments de millora.

PAS 1: REGISTRE DELS PARTICIPANTS

El cens de votants es pot formar a partir de la base de dades de membres d’una organització, o bé per la inscripció prèvia en el registre de votants. Per efectuar el vot virtual és necessari disposar del correu electrònic del votant.

cens
votacions

PAS 2: VOTACIONS I CONSULTES

La plataforma éKratos permet la celebració de votacions singulars amb una o més preguntes i les corresponents opcions de resposta, fomentant la participació. També permet la recollida de signatures per a iniciatives ciutadanes. La plataforma ha estat dissenyada per a seguir els aspectes legals de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana.

PAS 3: RESULTATS

El cens de votants es pot formar a partir de la base de dades de membres d’una organització, o bé per la inscripció prèvia en el registre de votants. Per efectuar el vot virtual és necessari disposar del correu electrònic del votant.

resultats

USUARIS DE LA PLATAFORMA

entitat

ROL ENTITAT

L’Entitat és qui controla la plataforma de vot per a cada procés. Defineix com ha de ser el procés electoral, el crea i el controla.

interventor

ROL AUDITOR

L’Auditor observa el procés de votació i certifica els resultats. Mitjançant la tecnologia Blockchain es garanteix la Seguretat, Traçabilitat i la Transparència de la votació.

votant

ROL VOTANT

Els Votants podran accedir a la plataforma per exercir el seu dret a vot, ja sigui virtualment a través de qualsevol dispositiu o bé presencialment als "Tòtems" de votació, disponibles en els punts habilitats.