éKratos la solució tecnològica aportada per la xarxa Catalonia SmartLab

éKratos, la solució tecnològica aportada per la xarxa Catalonia Smartlab, va respondre amb èxit als reptes de participació ciutadana de l’Ajuntament del Baix Llobregat.

SmartCAT és l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya que, alineada amb l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, estén el concepte d’Smart City a escala de país per dur a terme un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i desplegui iniciatives Smart a tot el territori.

SmartCAT té com a objectiu convertir Catalunya en un “Smart Country” de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.