Tecnologia

La plataforma éKratos implementa tecnologia Blockchain i disposa dels sistemes més avançats de seguretat digital, basats en encriptació de dades i anonimat dels votants.

éKratos utilitza la tecnologia idCAT homologada pel Consorci d’Administració Oberta de la Generalitat de Catalunya, pel control del cens d’electors així com una doble validació de perfil (token) electrònic de votant (binomi correu electrònic-SMS).

El vot es pot realitzar des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.

certificació

ESCALABILITAT DEL SERVEI

La plataforma éKratos utilitza tecnologia en el núvol que ofereix la potència i l’escalabilitat necessàries en cada moment.

SEGURETAT

Més enllà del sistema de validació del cens de votants, éKratos disposa de la tecnologia més avançada en quant a seguretat digital per a la integritat de les dades. Disposa també d’infraestructura de telecomunicacions, sistemes de redundància i balanceig de càrrega dinàmica que proporcionen elasticitat i alta disponibilitat als processos participatius.

seguretat
certificat

CERTIFICACIÓ DE QUALITAT I SEGURETAT INDEPENDENT

Garantim la fiabilitat, la integritat del procés i les seves dades. La nostre tecnologia permet que tercers puguin auditar les votacions.

ENCRIPTACIÓ DE DADES I ANONIMAT GARANTIT

Mitjançant sistemes d’encriptació https que utilitzen certificats digitals, qualsevol navegador d’Internet estàndard proporcionarà el mitja per procedir a la votació.

encriptat
legal

ASPECTES LEGALS

La plataforma reuneix tots els requisits legals que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la Llei de Consultes Populars No Referendàries i Participació Ciutadana, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), i així com el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR).