LES ELECCIONS DE LA MUTUALITAT DEL PORT DE BARCELONA TORNEN A UTILITZAT LA PLATAFORMA DE VOT BLOCKCHAIN D’ÈKRATS