Política de Privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de  2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals,  pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de  serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei  Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals ekrates (d’ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB) garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens  proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de  Dades de Caràcter Personal. 

La Política de Protecció de Dades del PROPIETARI DE LA WEB descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control corresponents. 

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD, en aquest sentit EL PROPIETARI DEL WEB ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, lusuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en  Internet no són inexpugnables. 

Responsable del tractament: Qui som? 

Denominació: eKratos Digital Services SL

CIF: B 67431205

Adreça:  Gran Via de les Corts Catalanes 283, 1r 3a 

Correu electrònic: dmontserrat@ekratos.org

Finalitat del tractament: Per què farem servir les vostres dades?  

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web d’EL PROPIETARI DE LA WEB o al seu personal, seran incloses al registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de EL PROPIETARI DE LA WEB , imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants.  La nostra política és no fer perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les vostres dades? 

  1. a) Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis. 
  2. b) Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantege i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.  
  3. c) El seu consentiment: Si sou usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de contacte, ens autoritzeu que us remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada. 

Destinataris: Amb qui compartim les vostres dades? 

No cedim les vostres dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a lAgència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat. 

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre això. 

Ets aquí : Comunicació: On podríem enviar les seves dades? 

No farem transferències internacionals de les vostres dades personals per a cap de les finalitats indicades. 

Conservació: Quant de temps mantindrem les vostres dades? 

Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per a les quals van ser recollides. A l’hora de determinar el període de conservació oportú, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privadesa i Política de galetes. 

En aquest sentit, EL PROPIETARI DE LA WEB conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat. 

Una vegada bloquejades, les seves dades resultaran inaccessibles per al PROPIETARI DEL WEB, i no seran tractades excepte per a la posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per al exercici i defensa de  reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Seguretat: Com protegirem les vostres dades? 

Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem davant de pèrdues fortuïtes ia accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que feu de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzeu a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privadesa i en el cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per verificar el seu compliment.

Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat? 

Us informem que podreu exercir els drets següents: 

  1. a)  Dret d’accés  a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells; 
  2. b)  Dret de rectificació  de qualsevol dada personal inexacta; 
  3. c)  Dret de supressió  de les vostres dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal); 
  4. d)  Dret de limitació  del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 
  5. e)  Dret d’oposició  al tractament de les vostres dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. EL PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions. 
  6. f)  Dret a la portabilitat  de les vostres dades, quan la base legal que ens habiliti per al vostre tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment. 
  7. g)  Dret a revocar el consentiment  atorgat al PROPIETARI DE LA WEB

Per exercitar els vostres drets, podeu fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres a l’adreça C/ Brescia, 7 – 2º B, 28028, Madrid, adjuntant còpia del vostre DNI. 

Tutela de drets: On pot fer una reclamació? 

En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents: 

– Seu electrònica:  https://www.aepd.es 

– Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

– Telèfon: 901 100 099 i 912 663 517 

Formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no cal l’assistència d’advocat ni procurador. 

Actualitzacions: Quins canvis hi pot haver en aquesta Política de Privadesa? 

EL PROPIETARI DEL WEB es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar-ne el compliment.