SMARTCAT

éKratos, la solució tecnològica aportada per la xarxa Catalonia Smartlab, va respondre amb èxit els reptes de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

SmartCAT és l’estratègia de Govern de la Generalitat de Catalunya que, alineada amb l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, estiguin el concepte de Smart City a escala de país per portar a terme un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i desplega iniciatives Smart a tot el territori.

SmartCAT té com a objectiu convertir Catalunya en un Smart Country de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.