Màxima
seguretat amb la nostra tecnologia Blockchain

La plataforma ekratos implementa tecnologia Blockchain i compta amb els sistemes més avançats en seguretat digital, basats en l’encriptació de dades i l’anonimat dels votants.

Escalabilitat
del servei

La plataforma ekratos utilitza tecnologia al núvol que ofereix la potència i escalabilitat necessàries en cada moment.

Seguretat

Més enllà del sistema de validació del cens de votants, ekratos disposa de la tecnologia més avançada quant a seguretat digital per a la integritat de les dades. Disposa també d’infraestructura de telecomunicacions, sistemes de redundància i balanceig de càrrega dinàmica que proporcionin elasticitat i alta disponibilitat en els processos participatius.

Certificació de qualitat i seguretat independent

Garantim la fiabilitat, la integritat del procés i les vostres dades. La nostra tecnologia permet a tercers auditar votacions.

Encriptació de dades i anonimat garantit

Mitjançant sistemes d’encriptació https que utilitzen certificats digitals, qualsevol navegador d’Internet estàndard proporcionarà el mitjà per fer la votació.

Aspectes legals

La plataforma reuneix tots els requisits legals que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la Llei de Consultes Populars No Referenciades i Participació Ciutadana, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) ) , i així com el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR).